Contact-informatie Wintercarnaval

Stichting De raad van Zeuve

Bestuurssamenstelling
:
Voorzitter: Piet Korstmit
Secretaris:
Vacature
Penningmeesteres: Sandra Broere

Overige bestuursleden:
Barry Kuipers

Correspondentieadres:
NB


kvk-inschrijfnummer: 20095344
e-mail algemeen: info@carnavalzevenbergschenhoek.nl
Website: www.carnavalzevenbergschenhoek.nl