Contact-informatie Stichting Zomercarnaval

De Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek is  opgericht dec. 2006


Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Marga Kortsmit
Secretaris: Marga Kortsmit
Penningmeester: Marcel ter Veld

Overige Bestuursleden:

Jeanne Deijkers
Claudia Mouwen
Fred Mouwen
Edwin Deijkers


Correspondentieadres:
Marga Kortsmit
De Wieken 43, 4765BA  Zevenbergschen Hoek
e-Mail: infozomer@carnavalzevenbergschenhoek.nl

KvK-inschrijfnummer: 20128647
e-Mail algemeen: infozomer@carnavalzevenbergschenhoek.nl
Website: www.carnavalzevenbergschenhoek.nl